Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közgyűlés 2013.

Január 25-én, 15 órakor tartottuk meg a Klub 2012. évről szóló beszámoló közgyűlését, 2013. évi terveink ismertetését. 

Konkoly Józsi távolléte miatt a közgyűlés levezetését én végeztem, így a tudósítás kissé személyesebb lesz a szokásosnál. 

A közgyűlésen a MH. 3. Toborzó és Érdekvédelmi irodáját Márton Zsolt őrnagy úr képviselte, meghívott vendégként részt vett Sik Zoltán nyá. őrnagy úr, akit kerek születésnapja alkalmából üdvözöltünk. 

A határozatképesség megállapítása után megválasztottuk az ülés jegyzőkönyv vezetőjét, a hitelesítőket, majd ismertettem a tervezett napirendi pontokat. Ezek az elmúlt évi munkáról szóló beszámolókra, a 2013. évi tervekre, az Alapszabály módosítására és a 2013. évi tagdíjakra vonatkoztak. 

Az első beszámolót Puskás Tibor nyá. alezredes, elnök úr tartotta az előző évben végzett munkánkról. Részleteire nem térek ki, hiszen az oldal olvasói ezt ismerik. Ezt követte az én beszámolóm a klub 2012. évi gazdasági helyzetéről. Nem ismertetem, mert a vonatkozó törvények alapján ezt az oldalunkon nyilvánosságra kell hozni, ez rövidesen megtörténik. Az Ellenőrző Bizottság jelentését Deés Sándor ny. őrnagy úr terjesztette a közgyűlés elé. A jelentésben összefoglalta a bizottság tapasztalatait, a beszámolókat elfogadásra javasolta.

A hozzászólásokat Márton Zsolt őrnagy úr kezdte, aki tolmácsolta az Iroda elismerését a Klub munkájáról. Tájékoztatta tagjainkat a MH. és a klubok kapcsolatának helyzetéről, várható alakulásáról, a meglévő nehézségekről. Felvetette, hogy a tágabb közvélemény tájékoztatása érdekében szervezzünk közösen egy találkozót, melyen az iroda munkatársai részletes tájékoztatást adnának az új törvények nyomán bekövetkezett változásokról.

Én a hozzászólásomban elsősorban a honlap helyzetéről beszéltem, kértem tagjainkat, hogy tegyék lehetővé meglévő régi dokumentumaik, fényképeik megjelentetését.

Puskás Tibor elnök úr válaszában elmondta, hogy 2013. évi tervünkben szerepel az Iroda által javasolt tájékoztató, ezt megpróbáljuk a lehető legszélesebb nyilvánosság bevonásával megszervezni.

A beszámolókat a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A 2013. évi program tervezetét mindenki írásban megkapta, ezt egészítettem ki ennek pénzügyi tervével. Egy időpont pontosítás és Kőszegi Pista későbbiekben megvalósítandó javaslatának elfogadása után a Közgyűlés a 2013. évre vonatkozó terveket egyhangúan elfogadta.

A Klub Alapszabályának módosítását a törvényi szabályozás változása indokolta. Ezekből az olvasó számára egy kérdés lényeges, a Klubba bárki kérheti felvételét, aki elfogadja az Alapszabályban meghatározott feltételeket. Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Döntött a Közgyűlés a tagdíj mértékéről is, a Vezetőség javaslatára a többség úgy határozott, hogy nem változtat az előző évi tagdíjon, annak ellenére, hogy volt a tagdíj emelésére vonatkozó javaslat is.

A Közgyűlés végén Puskás Tibor elnök úr tájékoztatta a tagságot, hogy Sik Zoltán ny. őrnagy úr kérte felvételét a Klubba, ennek eleget tettünk, szeretettel üdvözöljük új tagunkat.

A Közgyűlésről készült képeket a Kőzgyűlés2013 mappában megtekintheti. A képeket Matting István, Sembery Dénes és én készítettük.  

BK