Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közgyűlés 2016.

Pénteken tartottuk a Klub éves beszámoló közgyűlését. A közgyűlésen a Klub tagjain kívül megjelent Ferenczi Gábor úr, Devecser polgármestere, Soós Gyula őrnagy úr, a MH. 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ parancsnoka és Berdó Gábor Károly nyá. Százados úr, a BEOSZ Közép-Dunántúli Régió vezetője.

A közgyűlést a levezető elnök, Konkoly József nyitotta meg.

 A hivatalos procedúrák után elsőként Puskás Tibor elnök terjesztette be a 2015. évről szóló beszámolót. Szólt a Klub általános tevékenységéről, kapcsolatairól, majd havi bontásban számolt be a végrehajtott programokról. Úgy ítélte meg, hogy a Klub a 2015. évi tervezett feladatait -egy időjárás miatt elmaradt kirándulást kivéve-, teljesítette. Feladata, tevékenysége az év során bővült, a Klub betöltötte szerepét. Munkánkról a havi találkozóinkon folyamatosan beszámoltunk, arról internetes oldalunkon is rendszeresen tájékoztatást adtunk.

Az elnöki beszámoló után Binder Károly gazdasági felelős számolt be a Klub gazdasági helyzetéről. Elmondta, hogy a Klub gazdasági helyzete rendezett, kinnlevőségei, tartozásai nincsenek, jelentési, beszámolási és tájékoztatási kötelezettségeit az illetékes szervek felé teljesítette. Bevételei az 1 %-s adófelajánlásokon kívül a terveknek megfelelően alakultak, az 1 %-s adókból viszont – a város világháborús emlékművének létrehozása miatt- lényegesen nagyobb összeg érkezett be. A kiadások a terveknek megfelelően alakultak, a programjaink megvalósítása kismértékű megtakarítással járt, a bővülő feladatok miatt az emlékhelyek gondozására a tervezettnél többet fordítottunk. Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az év végi pénzmaradvány valamint a várható bevételek a 2016. évi program pénzügyi feltételeit biztosítani fogják.

Ezt követően Nagy Gábor terjesztette be az Ellenőrző Bizottság jelentését, melyben beszámolt arról, hogy a Klub gazdasági tevékenysége rendezett, a beszámolókat elfogadásra javasolta.

Ferenczi Gábor polgármester úr hozzászólásában megköszönte a Klub munkáját, tájékoztatta a Közgyűlést a város terveiről, ennek végrehajtásában a Klub lehetséges szerepéről.

Soós Gyula őrnagy úr a Központ és a Klub együttműködése terén mondott köszönetet. Szólt a 2016. évi tervekről, valamint Emléklapot adott át Horváth Sándornénak a végzett munka elismeréseként.

Berdó Gábor Károly a BEOSZ Közép-Dunántúli Régiójának vezetőjeként köszönte meg munkánkat. Beszélt a BEOSZ szerepéről, aktuális kérdéseiről.

A beszámolók után a 2016. évi tervek és ennek gazdasági vonatkozásai kerültek szóba. Az év során folytatni fogjuk szokásos programjainkat. Továbbra is lesznek kirándulások, gyógyfürdő látogatások, részt veszünk a város rendezvényein, kibővült feladatkörrel folytatjuk a katonai hagyományok ápolását, megünnepeljük fennállásunk 10. éves évfordulóját.

Binder Károly terjesztette a Közgyűlés elé a jogszabályváltozások miatt szükségessé váló Alapszabály módosítási javaslatot.

A beszámolókat, a 2016. évi terveket és az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot a Közgyűlés elfogadta.

Záró eseményként Adamek Attilát köszöntöttük névnapja alkalmából.

Képek: Képgaléria/Szervezeti élet/Közgyűlés 2016